Odontologia Restauradora

L’odontologia restauradora ens permet restablir els paràmetres de salut, funció i estètica en els pacients que per causes diverses: bruxisme, pèrdua de dents, càries, accidents… han sofert una pèrdua d’aquest equilibri en la seva salut oral.

La nostra constant actualització assistint a cursos i seminaris tant a nivell nacional com internacional ens permet realitzar diagnòstics i tractaments al més alt nivell.

Plantegem un enfocament global, valorem l’edat de salut de la seva boca i establim un pla de tractament i manteniment per aconseguir una boca sana estèticament i funcional. Utilitzem els mètodes més moderns; implantologia, odontologia adhesiva, ceràmica sense metall, pròtesi fixa i removible, pròtesis completes…

La Dra. Núria Clofent és la responsable de la pròtesi i restauració oral dels pacients.