Odontologia Conservadora

L’odontologia conservadora és la que s’encarrega de restaurar els efectes destructius de la càries, reabsorcions radiculars, fractures dentals, abrasions, amb l’objectiu de conservar mentre sigui possible les dents del pacient, i el manteniment de la salut oral.

Les tècniques utilitzades en les nostres consultes evolucionen en funció dels últims avenços odontològics i els tractaments s’adeqüen a les necessitats de cada patologia. La precisió que aconseguim mitjançant la utilització del microscopi en tots els tractaments és del més alt nivell, essent una odontologia ínimament invasiva.