Avís Legal

  1. LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

ENAGE 2002, SLP, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

ENAGE 2002, SLP es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de ENAGE 2002, SLP.

1.1. Dades indentificatives

Nom de domini: www.clinicadentalclofent.com

Nom comercial: CLÍNICA DENTAL CLOFENT

Denominació social: ENAGE 2002, SLP

NIF: B43699222

Domicili social: C/ Ametllers, 10 – 43800 Valls

 

Telèfon: 977602937

Direcció Postal: C/ Ametllers, 10 – 43800 Valls

Correu electrònic: valls@clinicadentalclofent.com

 

Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1.821, Foli 163, Full T-25546.

Inscrita al Registre de Societats Professionals del Col∙legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

 

Activitat reglada

Dra. Núria Clofent Prats. Odontòloga. Col·legiada núm.2.939 del Col∙legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Llicenciada en odontologia per la Universitat de Barcelona, Estat espanyol.

 

Normes professionals aplicables a l’exercici de l’activitat professional

  • Estatutos Generales de los Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo General.
  • Código Español de Ética y Deontología Dental del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España.
  • Estatuts del Col∙legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
  • Codi Deontològic del Col∙legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

 

La consulta d’aquests textos legals es pot fer al web del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España (www.consejodentistas.es) i a la pàgina web del Col∙legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (www.coec.cat)

 

 

1.2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.clinicadentalclofent.com. El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic valls@clinicadentalclofent.com.

 

1.3. Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web no utilitza cap tipus de cookies.

Si més endavant s’efectués la seva implementació es comunicaria amb el pertinent avís.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. Adreces IP Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’Usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

1.4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Valls.